מזג האוויר בפריז, צרפת

פריז

יום ו'
מזג אוויר פריז, 1470
הנתונים בשיתוף: מזג אוויר-השירות המטאורולוגי הישראלי זיהום אוויר-המשרד להגנת הסביבה