מזג האוויר בקלרמונט פרנד, צרפת

קלרמונט פרנד

יום ו'
מזג אוויר קלרמונט פרנד, 1470
הנתונים בשיתוף: מזג אוויר-השירות המטאורולוגי הישראלי זיהום אוויר-המשרד להגנת הסביבה