מזג האוויר בוינה, אוסטריה

וינה

יום ה'
מזג אוויר וינה, 1470
הנתונים בשיתוף: מזג אוויר-השירות המטאורולוגי הישראלי זיהום אוויר-המשרד להגנת הסביבה