מזג האוויר בולטה, מלטה

ולטה

יום ו'
מזג אוויר ולטה, 1470
הנתונים בשיתוף: מזג אוויר-השירות המטאורולוגי הישראלי זיהום אוויר-המשרד להגנת הסביבה