מזג האוויר בניקוסיה, קפריסין

ניקוסיה

יום ו'
מזג אוויר ניקוסיה, 1470
הנתונים בשיתוף: מזג אוויר-השירות המטאורולוגי הישראלי זיהום אוויר-המשרד להגנת הסביבה