מזג האוויר במינסק, בלרוס

מינסק

יום ו'
מזג אוויר מינסק, 1470
הנתונים בשיתוף: מזג אוויר-השירות המטאורולוגי הישראלי זיהום אוויר-המשרד להגנת הסביבה