מזג האוויר בדמשק, סוריה

דמשק

יום ה'
מזג אוויר דמשק, 1470
הנתונים בשיתוף: מזג אוויר-השירות המטאורולוגי הישראלי זיהום אוויר-המשרד להגנת הסביבה