מזג האוויר בכווית סיטי, כווית

כווית סיטי

יום ו'
מזג אוויר כווית סיטי, 1470
הנתונים בשיתוף: מזג אוויר-השירות המטאורולוגי הישראלי זיהום אוויר-המשרד להגנת הסביבה