מזג האוויר בבגדאד, עיראק

בגדאד

יום ה'
מזג אוויר בגדאד, 1470
הנתונים בשיתוף: מזג אוויר-השירות המטאורולוגי הישראלי זיהום אוויר-המשרד להגנת הסביבה