מזג האוויר בדוחא, קאטר

דוחא

יום ו'
מזג אוויר דוחא, 1470
הנתונים בשיתוף: מזג אוויר-השירות המטאורולוגי הישראלי זיהום אוויר-המשרד להגנת הסביבה