מזג האוויר במוסקט, עומן

מוסקט

יום ו'
מזג אוויר מוסקט, 1470
הנתונים בשיתוף: מזג אוויר-השירות המטאורולוגי הישראלי זיהום אוויר-המשרד להגנת הסביבה