מזג האוויר בבומביי, הודו

בומביי

יום ו'
מזג אוויר בומביי, 1470
הנתונים בשיתוף: מזג אוויר-השירות המטאורולוגי הישראלי זיהום אוויר-המשרד להגנת הסביבה