מזג האוויר במקאו, מקאו

מקאו

יום ו'
מזג אוויר מקאו, 1470
הנתונים בשיתוף: מזג אוויר-השירות המטאורולוגי הישראלי זיהום אוויר-המשרד להגנת הסביבה