מזג האוויר בויינטיאן, לאוס

ויינטיאן

יום ו'
מזג אוויר ויינטיאן, 1470
הנתונים בשיתוף: מזג אוויר-השירות המטאורולוגי הישראלי זיהום אוויר-המשרד להגנת הסביבה