מזג האוויר באלג'יר, אלג'יריה

אלג'יר

יום ו'
מזג אוויר אלג'יר, 1470
הנתונים בשיתוף: מזג אוויר-השירות המטאורולוגי הישראלי זיהום אוויר-המשרד להגנת הסביבה