מזג האוויר בטריפולי, לוב

טריפולי

יום ה'
מזג אוויר טריפולי, 1470
הנתונים בשיתוף: מזג אוויר-השירות המטאורולוגי הישראלי זיהום אוויר-המשרד להגנת הסביבה