מזג האוויר בניירובי, קניה

ניירובי

יום ו'
מזג אוויר ניירובי, 1470
הנתונים בשיתוף: מזג אוויר-השירות המטאורולוגי הישראלי זיהום אוויר-המשרד להגנת הסביבה