מזג האוויר במבבנה, סווזילנד

מבבנה

יום ו'
מזג אוויר מבבנה, 1470
הנתונים בשיתוף: מזג אוויר-השירות המטאורולוגי הישראלי זיהום אוויר-המשרד להגנת הסביבה