מזג האוויר בבליז, בליז

בליז

יום ה'
מזג אוויר בליז, 1470
הנתונים בשיתוף: מזג אוויר-השירות המטאורולוגי הישראלי זיהום אוויר-המשרד להגנת הסביבה