מזג האוויר בסן סלוודור, אל סלוודור

סן סלוודור

יום ה'
מזג אוויר סן סלוודור, 1470
הנתונים בשיתוף: מזג אוויר-השירות המטאורולוגי הישראלי זיהום אוויר-המשרד להגנת הסביבה