מזג האוויר בסובה, פיג'י

סובה

יום ו'
מזג אוויר סובה, 1470
הנתונים בשיתוף: מזג אוויר-השירות המטאורולוגי הישראלי זיהום אוויר-המשרד להגנת הסביבה