מזג האוויר בקונאווארה, אוסטרליה

קונאווארה

יום ה'
ממטרים מקומיים
17°
  • יום שישי
    17° - 6°
מזג אוויר קונאווארה, ממטרים מקומיים

ערים נוספות באוסטרליה

הנתונים בשיתוף: מזג אוויר-השירות המטאורולוגי הישראלי זיהום אוויר-המשרד להגנת הסביבה