מזג האוויר בבמקו, מאלי

במקו

יום א'
מזג אוויר במקו, 1470
הנתונים בשיתוף: מזג אוויר-השירות המטאורולוגי הישראלי זיהום אוויר-המשרד להגנת הסביבה