מזג האוויר בקראקס, ונצואלה

קראקס

יום א'
מזג אוויר קראקס, 1470
הנתונים בשיתוף: מזג אוויר-השירות המטאורולוגי הישראלי זיהום אוויר-המשרד להגנת הסביבה