מזג האוויר בלימה, פרו

לימה

יום א'
מזג אוויר לימה, 1470
הנתונים בשיתוף: מזג אוויר-השירות המטאורולוגי הישראלי זיהום אוויר-המשרד להגנת הסביבה